Ministerstwo Sportu i Turystyki czterem klubom sportowym z terenu gminy Tarnów przyznało dofinansowanie dzięki złożonym wcześniej wnioskom do Programu „Klub” w ramach rozwijania sportu poprzez wpieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży na rok 2019. Pozyskane środki w kwocie po 10 000 zł otrzymały kluby: UKS Wolania Wola Rzędzińska sekcja judo, LKS Dunajec Zbylitowska Góra, LKS Zgłobice oraz Klub Sportowy Koszyce Wielkie. Dodatkowe fundusze służyć będą zawodnikom na doposażenie klubów, w tym zakup sprzętu sportowego, organizację treningów i zawodów. Należy zaznaczyć, iż LKS Wolania Wola Rzędzińska zakwalifikował się na listę rezerwową, co oznacza, że w przypadku zwiększenia środków finansowych, również ten klub otrzyma niezbędne dofinansowanie.
Cieszę się z kolejnych pozyskanych środków, zwłaszcza że tym razem będą one służyć rozwijaniu pasji i zainteresowań młodych zdolnych sportowców z gminy Tarnów – mówi wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł. {Play}