W miniony czwartek, 27 czerwca, w Lesie Buczyna w Zbylitowskiej Górze rozpoczęły się XXIV Dni Pamięci Żydów Galicyjskich „Galicjaner Sztetl”. Co roku, właśnie w tym miejscu – przy Pomniku „Ofiar Hitlerowskiego Terroru” odbywa się spotkanie modlitewne duchownych katolickich i żydowskich w intencji osób, głównie narodowości żydowskiej, zamordowanych tam przez Niemców w czasie II wojny światowej.
Las Buczyna przesiąknięty jest krwią tysięcy ofiar, w okresie okupacji przywożono tu grupy Polaków, więźniów tarnowskiego gestapo na rozstrzelanie. Natomiast w czerwcu 1942 roku, w czasie tzw. pierwszej likwidacji tarnowskiego getta, las stał się miejscem kaźni około 8000 Żydów – zarówno mieszkańców przedwojennego Tarnowa, jak i przywożonych do getta z innych rejonów Generalnej Guberni.
– Spotykamy się tutaj, aby dać świadectwo pamięci, wznosić słowa modlitwy za tych, których tak okrutnie pomordowano. By ta straszliwa karta naszej historii nigdy nie odeszła w zapomnienie i nigdy się nie powtórzyła – mówił wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.
W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele narodu żydowskiego, samorządu, poczty sztandarowe szkół z terenu gminy Tarnów, jednostki OSP Jodłówka-Wałki oraz mieszkańcy. Po oficjalnych wystąpieniach i wspólnej modlitwie pod pomnikiem złożono kwiaty i zapalono znicze.
 Organizatorem Dni Pamięci Żydów Galicyjskich jest Muzeum Okręgowe w Tarnowie oraz Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej. {Play}