Przepust drogowy na ul. Okrężnej w Zgłobicach został już wyremontowany. Od początku lipca droga jest ponownie przejezdna.
Skutki trudnej sytuacji meteorologicznej ostatnich dni maja odczuwali jeszcze do niedawna mieszkańcy Zgłobic. Intensywne opady deszczu zniszczyły przepust drogowy na ul. Okrężnej, dlatego też ze względów bezpieczeństwa ulica na czas remontu została zamknięta. Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej natychmiast rozpoczęli działania zmierzające do przywrócenia bezpiecznego przejazdu. Przystąpiono do oszacowania strat, zapytań cenowych, wyłonienia wykonawcy, by następnie móc w trybie pilnym rozpocząć prace naprawcze.
– Naprawa przepustu drogowego w Zgłobicach była dla gminy zadaniem priorytetowym, tym bardziej że ulica ta stanowi ważny punkt komunikacyjny, zwłaszcza dla mieszkańców tamtejszego osiedla – mówi Zastępca Wójta Gminy Tarnów Sławomir Wojtasik. {Play}