W ubiegłym tygodniu w Starostwie Powiatowym w Tarnowie odbyło się spotkanie dotyczące współpracy na rzecz rozwoju zawodowego osób dorosłych w związku z realizowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie projektami: „Kierunek Kariera”, „Kierunek Kariera Zawodowa” oraz „Nowy Start”. Wtedy też Gmina Tarnów podpisała porozumienie z Województwem Małopolskim oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.
Celem zawartego porozumienia jest wspieranie osób dorosłych w zdobywaniu nowych kompetencji, dostosowywaniu ich do potrzeb pracodawców oraz pomoc osobom powracającym z zagranicy w ponownym odnalezieniu się na rynku pracy. Projekty województwa małopolskiego „Kierunek Kariera” oraz „Kierunek Kariera Zawodowa” umożliwiają mieszkańcom uzyskanie dofinansowania na szkolenia za pośrednictwem systemu bonów szkoleniowych, podniesienie kompetencji językowych, cyfrowych oraz zawodowych potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami. Natomiast projekt „Nowy Start w Małopolsce” przeznaczony jest dla osób powracających z zagranicy, pozostających bez pracy. W ramach niego oprócz Bilansu Kariery udzielana jest pomoc w znalezieniu dofinansowania na dalszy rozwój, zatrudnienie oraz osiedlenie się w Małopolsce. Projekty dedykowane są pracującym osobom dorosłym do 50 r. ż. z wykształceniem nie wyższym niż maturalne, związanym z Małopolską – przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki. W przypadku osób z niepełnosprawnościami  udział w projekcie „Kierunek Kariera” jest możliwy do 65 r. ż., niezależnie od statusu na rynku pracy oraz wykształcenia. Należy zaznaczyć, iż mieszkańcy mogą już uczestniczyć we wspomnianych projektach, termin zgłoszeń upływa 30 czerwca 2023 roku.
– Gorąco zachęcam do udziału w projektach. Dzięki nim mieszkańcy mogą skorzystać z szerokich możliwości rozwoju zawodowego, ukończyć kwalifikacyjne kursy, przystąpić do szkoleń m.in. językowych, komputerowych czy na prawo jazdy różnych kategorii – konkluduje wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.
Poniżej można zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi wytycznych i kryteriów wspomnianych projektów. Informacja zawiera również dane związane z naborem. {Play}

>>> SZCZEGÓŁY <<<