Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w akcję pomocy poszkodowanym w trakcie wczorajszej trąby powietrznej, która przeszła przez Jodłówkę-Wałki.
Przede wszystkim strażakom, zarówno z Państwowej Straży Pożarnej, jak i jednostkom OSP z Gminy Tarnów, jednostkom z gmin Lisia Góra i Skrzyszów za sprawne i wykonywane z wielkim poświęceniem zabezpieczenie domostw mieszkańców i udrożnienie przejezdności dróg.
Sołtysowi wsi – Lucjanowi Olszówce i radnemu – Mieczysławowi Kłóskowi, którzy nieśli wsparcie logistyczne.
Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Jodłówce-Wałkach za przygotowanie dla pracujących przy usuwaniu szkód posiłek.
Gorące podziękowania należą się również mieszkańcom, którzy czynnie uczestniczyli w akcji pomocy, nie zostawili poszkodowanych sąsiadów bez wsparcia. {Play}