Wyniki wyborów:

- Sejm

- SenatWybory w dniu 13 października 2019 r.Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Tarnowie z dnia 20 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach:

- Sejm

- Senat- Kandydaci do Sejmu w okręgu nr 15

- Kandydaci do Senatu w okręgu nr 35- Składy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Tarnów - Postanowienie 182/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie

- Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych - Postanowienie 183/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie

- Informacja o losowaniu i dodatkowych zgłoszeniach do ObKW
ZARZĄDZENIE Nr VIII/167/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. -  wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Postanowienie nr 174/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie  - utworzenie odrębnego obwodu w DPS

- Informacje dla wyborców niepełnosprawnych

- Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju


Dyżury Urzędnika Wyborczego - tel: 14 688 01 61(w godz. dyżurów urzędnika)

Obwody wyborcze w Gminie Tarnów

ZARZĄDZENIE Nr VIII/173/2019 z dnia 5 września 2019 r. - upoważnienie - wydawanie aktów pełnomocnictwa w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP

ZARZĄDZENIE Nr VIII/177/2019 z dnia 10 września 2019 r. - powołanie biura wyborczego

ZARZĄDZENIE Nr VIII/176/2019 z dnia 10 września 2019 r. - powołanie koordynatora obsługi informatycznej - wybory


Portal wyborczy: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/