W środę, 28 sierpnia, w hali widowiskowo-sportowej w Koszycach Wielkich odbyła się „Małopolska konferencja dla dyrektorów szkół i placówek inaugurująca rok szkolny 2019/2020”. Konferencji przewodniczyła małopolska wicekurator oświaty Halina Cimer oraz dyrektor tarnowskiej delegatury Kuratorium Oświaty Artur Puciłowski. Gospodarzem wydarzenia był wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł wraz z Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. W konferencji uczestniczyli dyrektorzy szkół z powiatu tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego.
Spotkanie poświęcono m.in. podstawowym kierunkom realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020, w tym profilaktyce uzależnień w szkołach i placówkach, wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, rozwijaniu kompetencji matematycznych uczniów, ich przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych czy tworzeniu oferty programowej w kształceniu zawodowym. Kolejno wicekurator oświaty przedstawiła dane dotyczące nakładów na oświatę, poruszyła także temat podwyżek płac nauczycieli czy sprawę wychowania uczniów.
Natomiast dyrektor tarnowskiej delegatury Kuratorium Oświaty Artur Puciłowski podsumował pracę szkół w poprzednim roku szkolnym, zaprezentował program wychowawczo-profilaktyczny – zmiany w przepisach prawa oraz plan nadzoru pedagogicznego Małopolskiego Kuratorium Oświaty w roku 2019/2020. Podczas konferencji dyrektorzy otrzymali również najważniejsze wskazówki dotyczące organizacji szkół.
O tegorocznej akcji „Odblaskowa szkoła” opowiedział zaś sierżant sztabowy Marek Bachara z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.