Wszystkie szkoły uroczyście powitały już nowy rok szkolny. W Centrum Kultury i Sportu w Koszycach Małych z tej okazji odbyło się gminne rozpoczęcie roku szkolnego, w którym uczestniczyli uczniowie z pocztami sztandarowymi, dyrektorzy i nauczyciele szkół oraz przedszkoli z terenu gminy Tarnów, przedstawiciele samorządu z wójtem gminy Tarnów Grzegorzem Koziołem i przewodniczącą rady Wiesławą Miterą na czele. Zebranych powitała również wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty Dorota Tokarska.

– Rozpoczynamy nowy rok szkolny pełen pracy i kolejnych wyzwań. Z pewnością będzie on bogatszy o nowe doświadczenia i wiedzę, którą wykorzystacie w dorosłym życiu – mówił do uczniów wójt gminy Tarnów. Życzenia dla dyrektorów i nauczycieli na kolejne miesiące pracy oprócz wójta złożyła również przewodnicząca Rady Wiesława Mitera i wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty Dorota Tokarska.

Jednak 1 września to nie tylko rozpoczynający się rok szkolny, lecz także 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Aby upamiętnić tę jedną z najważniejszych dat dla historii Polski uczniowie ze szkoły podstawowej w Koszycach Małych przedstawili wzruszający montaż słowno-muzyczny, podczas którego opowiedzieli historię tragicznych lat, ale i drogę do wolności. {Play}