Gmina Tarnów po złożeniu wniosku do Funduszu Dróg Samorządowych otrzymała możliwie największe dofinansowanie na przebudowę aż dwóch ulic – ul. Miłej w Zbylitowskiej Górze oraz ul. Sportowej w Tarnowcu. Udział procentowy przyznanej dotacji w całości realizowanego zadania to aż 80% wszystkich kosztów.

Prace na ul. Miłej w Zbylitowskiej Górze obejmowały będą m.in. przebudowę wodociągu, budowę kanalizacji deszczowej, ścieżki rowerowej czy wymianę nawierzchni jezdni na odcinku blisko 500 m. Kwota przyznanych środków wynosi aż 860 tys. zł.

Podobny zakres robót dotyczy ul. Sportowej w Tarnowcu na odcinku ponad 1 km. Budowa kanalizacji deszczowej, ścieżki rowerowej, budowa nowej nakładki asfaltowej to tylko część prac, które zostaną wykonane. Kwota dofinansowania to aż 1 600 000 zł.

– Cieszę się, że udało nam się pozyskać możliwie największe dofinansowanie, zwłaszcza że środki przeznaczone będą na przebudowę ulic, na które wyczekiwali mieszkańcy – mówi wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł. – Pozyskane fundusze pozwolą nam na realizację kolejnych ważnych inwestycji, w dodatku nie obciążając znacznie budżetu gminy – dodaje skarbnik gminy Tarnów, Irena Podraza.

Obecnie gmina Tarnów ogłosiła przetargi, w ramach których zostaną wyłonieni wykonawcy zadania. {Play}