Zapraszamy na spotkanie informacyjne o projektach „Kierunek Kariera”, „Kierunek Kariera Zawodowa”, „Nowy start w Małopolsce” realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Miejsce: Urząd Gminy Tarnów
Termin: 18 września 2019 r., godz. 14.00

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekty „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa”. Dzięki nim uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.
Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu?
•    Musisz być dorosły (nie ma górnej granicy wieku) i pracować
•    Musisz też być związany z Małopolską – mieszkać tu, uczyć się lub pracować
•    Dodatkowo, jeśli masz mniej niż 50 lat,  musisz mieć wykształcenie maksymalnie średnie (maksymalnie liceum lub technikum)
•    Osoba z niepełnosprawnościami w wieku 25 – 65 lat, która jest związana z Małopolską
Ile możesz otrzymać dofinansowania?
•    Dofinansowanie przyznawane jest w formie bonów. Jeden bon ma wartość 15 zł. Można otrzymać maksymalnie 180 bonów o wartości 2 700 zł w projekcie „Kierunek Kariera” oraz maksymalnie 337 bonów o wartości 5 055 zł w projekcie „Kierunek Kariera Zawodowa”
•    Za każdy bon trzeba zapłacić 13% jego wartości w projekcie KK i 15% jego wartości w projekcie KKZ
Na co możesz otrzymać dofinansowanie?
•    Na szkolenia ogólne w projekcie „Kierunek Kariera”: językowe, komputerowe, prawo jazdy kategorii A, B, C, C+E
•    Na szkolenia zawodowe w projekcie „Kierunek Kariera Zawodowa”: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych, język obcy zawodowy, prawo jazdy zawodowe kat. C, C+E, D,T wraz z kwalifikacją, studia podyplomowe.
Jeżeli powróciłeś z zagranicy i pozostajesz bez pracy, także mamy dla Ciebie wsparcie.
Dla osób powracających z zagranicy, pozostających bez pracy realizujemy projekt „Nowy start w Małopolsce”, w którym oprócz Bilansu Kariery można uzyskać pomoc w znalezieniu dofinansowania umożliwiającego dalszy rozwój, zatrudnienie i osiedlenie się na stałe w Małopolsce.

Gdzie możesz otrzymać dodatkowe informacje?
•    Urząd Gminy w Tarnowie, tel. 14 68 80 135
•    Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie, tel. 14 62 69 940