Gmina Tarnów otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Kwota przyznanej dotacji wynosi ponad 70 tys. zł. Dzięki niej już wkrótce możliwy będzie zakup nowego sprzętu i pomocy naukowych dla czterech klasopracowni: biologicznej, chemicznej, geograficznej i fizycznej.
Nauka przedmiotów przyrodniczych w dużej mierze odbywa się podczas przeprowadzanych doświadczeń, do których konieczne są różnego rodzaju odczynniki, mikroskopy czy atlasy i mapy, dlatego zakup pomocy dydaktycznych z pewnością ułatwi pracę zarówno uczniom, jak i nauczycielom.
Program obejmuje szkoły, które do tej pory nie miały klas dotychczasowego gimnazjum, na terenie gminy Tarnów znajdowały się cztery takie placówki. W ubiegłym roku Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Woli Rzędzińskiej została doposażona w ramach rządowego programu, w tym roku środki na zakup pomocy dydaktycznych zostały przyznane Publicznej Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Zgłobicach. W przeciągu kolejnych dwóch lat wsparcie finansowe na doposażenie pracowni przyrodniczych powinny otrzymać kolejne dwie szkoły w gminie Tarnów. {Play}