We wtorek, 15 października, w Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jodłówce-Wałkach odbyły się uroczyste obchody Gminnego Dnia Edukacji Narodowej, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządu gminy Tarnów, dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy gminnych placówek oświatowych, poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście. Wydarzenie poprowadziła Anna Pieczarka i Eugeniusz Wojtarowicz. – Niech więc dzisiejszy dzień będzie podziękowaniem, wyrazem wdzięczności. Za kształtowanie serc i umysłów najmłodszych mieszkańców, troskę o ich życie. Za to, iż z satysfakcją patrzycie, jak rodzi się w nich poczucie własnej wartości, patriotyzm i miłość do wszystkiego dookoła – tymi słowami rozpoczęła wydarzenie Anna Pieczarka.
Życzenia oraz słowa podziękowań złożył dyrektorom i nauczycielom gminnych placówek oświatowych wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł. W swym przemówieniu podkreślał, że pełniony przez nich zawód jest jednym z najważniejszych, bo to oni poprzez swoją pracę, powołanie i nieustannie pełnioną misję kształtują kolejne pokolenia. Następnie adres okolicznościowy w imieniu Zarządu Powiatu Tarnowskiego odczytała Krystyna Dudoń – radna powiatowa i dyrektor Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jodłówce-Wałkach. Życzenia, słowa uznania i wdzięczności wyrazili także wicedyrektor MCDN ds. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie Ewa Sojat, dyrektor tarnowskiej delegatury Kuratorium Oświaty Artur Puciłowski oraz przewodnicząca Rady Gminy Tarnów Wiesława Mitera.
Co roku, podczas Gminnego Dnia Edukacji Narodowej wójt gminy Tarnów przyznaje nagrody nauczycielom i pracownikom oświaty za sumienną, rzetelną pracę, za poświęcenie i zaangażowanie w codziennych trudach nauczania. Także dyrektorzy niepublicznych placówek oświatowych docenili nauczycieli i pracowników swoich placówek poprzez wręczenie nagród tym najbardziej zasłużonym.
Specjalne, muzyczne podziękowania, w imieniu uczniów złożyły dzieci ze szkolnego chóru „Kantata” z Jodłówki-Wałek. Rok 2019 został ustanowiony rokiem Stanisława Moniuszki, dlatego też mali artyści zabrali zgromadzonych na muzyczną ucztę utworów tego wybitnego kompozytora. Następnie symboliczne upominki od samorządu gminy Tarnów otrzymali wszyscy zgromadzeni. {Play}