Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Tarnów po raz kolejny w tym roku uzyskali duże wsparcie finansowe na doposażenie jednostek i rozwój ich działalności. W czwartek, 10 października, wójt gminy Tarnów odebrał promesę z rąk Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro na zakup niezbędnego sprzętu dla gminnych jednostek OSP. Dzięki wnioskowi złożonemu przez gminę Tarnów do Ministerstwa Sprawiedliwości łączna kwota aż 100 tys. zł trafi do wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Tarnów z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Pozyskane środki pozwolą na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa, które z pewnością pomogą strażakom w ratowaniu ludzkiego życia i w licznych podejmowanych akcjach. Poszczególne gminne jednostki OSP zostaną zaopatrzone m.in. w defibrylatory, zestaw PSP R1 – torbę medyczną, zestaw do zabezpieczania miejsca wypadku, wspornika progowego czy rozpieracza kolumnowego.
W gminie Tarnów ostatni rok dla strażaków z jednej strony był rokiem trudnym i wymagającym prawdziwego poświęcenia, z drugiej – w ciągu ostatnich miesięcy strażacy otrzymali duże wsparcie finansowe czy rzeczowe, zakończyły się długo wyczekiwane inwestycje. Okres majowych powodzi czy sierpniowej nawałnicy, która poczyniła ogromne szkody w Jodłówce-Wałkach, był czasem bezustannej służby i poświęcenia, kiedy to strażacy dzień i noc pomagali w ratowaniu ludzi i ich dobytku. Jednak rok 2019 to także przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla strażaków z jednostki OSP Jodłówka-Wałki, zakupionego przez samorząd gminy Tarnów czy remont remizy OSP w Koszycach Wielkich. Blisko 40 500,00 zł dofinansowania udało się pozyskać gminie Tarnów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie Remizy” właśnie na remont koszyckiej remizy. Dzięki tym środkom wykonano szerokie roboty budowlane, a ich łączny koszt to ponad 80 tys. zł. Powody do świętowania ma OSP Zgłobice, gdyż już wkrótce będzie cieszyć się nowymi pomieszczeniami w nowoczesnym, nowo powstałym Domu Kultury w Zgłobicach. O nowej remizie strażacy marzyli od dawna, i tak w 2017 roku rozpoczęto działania formalne, by w miejsce starej, nienadającej się już do użytku remizy, wybudować nową, służącą nie tylko strażakom, lecz także pozostałym mieszkańcom. Budowę rozpoczęto w lutym 2018 roku, obecnie – piękny, nowoczesny Dom Kultury z remizą jest dumą zarówno dla strażaków, jak i gminy Tarnów. W tej chwili trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie, by już w najbliższym czasie strażacy mogli w pełni korzystać z nowych pomieszczeń.
Co roku, strażacy uzyskują także dotacje na działalność i doposażenie OSP z budżetu Gminy Tarnów i Starostwa Powiatu Tarnowskiego – w ostatnich miesiącach dzięki przeznaczonym środkom strażacy zakupili umundurowanie bojowe czy sprzęt, w tym kamery termowizyjne. Kolejne fundusze jednostkom OSP udało się pozyskać z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w kwocie ponad 15 tys. zł. {Play}