Mieszkańcy Koszyc Wielkich od października cieszą się już odnowioną ul. Szklarniową wraz z chodnikiem. Generalny remont drogi na odcinku aż ok. 580 m (od skrzyżowania z ul. Tarnowskich do posesji nr 30) obejmował m.in. budowę prawostronnego chodnika o szerokości 2m, przebudowę odwodnienia, w tym zabudowę rowu. Położono także nową nakładkę asfaltową.
Należy przypomnieć, iż inwestycja ta jako zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 201511K na odcinku km 0+003,5 do 0+580 w miejscowości Koszyce Wielkie możliwa była dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych edycja 2019 r. w wysokości aż 347 002 zł. Całkowity koszt realizacji zadania to zaś kwota blisko 740 tys. zł.
Dzięki przebudowie ulicy mieszkańcy zyskali nie tylko nową nakładkę asfaltową, lecz przede wszystkim chodnik, który z pewnością korzystnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na drodze, zwłaszcza dzieci uczęszczających do szkoły czy osób starszych. {Play}