Mieszkańcy Radlnej mogą cieszyć się już nową drogą tzw. Boczną od Kolonii. Generalny remont drogi gminnej o długości 420 m był możliwy dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z tzw. powodziówek. Kwota przyznanych środków to blisko aż 250 tys. zł, natomiast całkowity koszt inwestycji to ok. 400 tys. zł.
Inwestycja była niezbędna, gdyż poprzednia nawierzchnia była bardzo zniszczona, brakowało też krawężników, co powodowało przelewanie się wody przez drogę i zalewanie posesji. Dzięki otrzymanym środkom całkowicie rozebrano poprzednią drogę, wykonano korytowanie, nową podbudowę, nową nawierzchnię asfaltową oraz po obu stronach drogi krawężniki, które uchronią pobliskie posesje przed zalewaniem.{Play}