W Powiecie Tarnowskim 18 października po raz pierwszy obchodzono Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego. Uroczystość miała miejsce w Pałacu pod Dębami w Zalasowej, a udział w niej wzięli m.in. Posłowie na Sejm RP, w tym Anna Pieczarka. Gminę Tarnów reprezentował Zastępca Wójta Gminy Tarnów Sławomir Wojtasik, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Beata Witkowska wraz z Zastępcą Agatą Szot oraz pracownikami socjalnymi. Spotkanie związane było również z 30-leciem powstania zawodu pracownika socjalnego w Polsce.

Jak mówi dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Beata Witkowska – Pracownik socjalny powinien odznaczać się wyjątkowymi cechami – empatią, wrażliwością na drugiego człowieka czy otwartym sercem na problemy potrzebujących mieszkańców.

Zawód ten to więc nie tylko pełniona funkcja, lecz przede wszystkim powołanie. Pracownicy socjalni służą zarówno rzetelną wiedzą, jak i dobrym słowem oraz zrozumieniem. Gminni pracownicy socjalni na terenie gminy Tarnów odwiedzają potrzebujących mieszkańców, stają się powiernikami problemów trapiących poszczególne rodziny.

Dzień Pracownika Socjalnego, oficjalnie przypadający na 21 listopada, jest okazją do podziękowania im za ich trudną, często na co dzień niedocenianą pracę. Szczególne wyrazy szacunku dla postawy pracowników socjalnych wyraziła podczas spotkania Anna Pieczarka – poseł na Sejm RP, dziękując im za niesioną pomoc potrzebującym mieszkańcom powiatu. {Play}