Szkody po sierpniowej trąbie powietrznej, która w ciągu kilku minut poczyniła ogromne szkody w Jodłówce-Wałkach, zostały naprawione. Przypomnijmy, że skutkami nawałnicy były przede wszystkim zerwane dachy kilkunastu budynków mieszkalnych, zerwane linie energetyczne, uszkodzony dach remizy OSP oraz miejscowej szkoły, a także powybijane okna w placówce.

Natychmiastową akcję usuwania szkód prowadziło ponad stu strażaków z Państwowej Straży Pożarnej, wszystkich jednostek OSP z gminy Tarnów oraz sąsiednich gmin – z Lisiej Góry i Skrzyszowa. Niezwłocznie wójt gminy Tarnów powołał również sztab kryzysowy.

Obecnie strażakom jednostki OSP Jodłówka-Wałki udało się już ukończyć generalny remont dachu. Wykonano m.in. nową więźbę dachową, ocieplenie stropu, założono blachę, orynnowanie. Blacha na dach oraz niezbędny do niej osprzęt został zakupiony dzięki dofinansowaniu Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich – PROO 5 Pomoc Doraźna. Generalny remont zerwanego dachu był możliwy również dzięki wsparciu wielu instytucji, w tym finansowanym Gminy Tarnów. Odszkodowanie od ubezpieczyciela, pomoc od Komendy Głównej Straży Pożarnej, a także zaangażowanie i pomoc samych mieszkańców pozwoliło na szybką naprawę skutków sierpniowej nawałnicy. Druhowie z OSP Jodłówka-Wałki własnymi siłami dokonali rozbiórki uszkodzonego dachu, natomiast fachową stronę remontu objęła firma. Jednak przed jednostką jeszcze remont wnętrza remizy, którym strażacy chcą zająć się w najbliższym czasie.

Usuwaniem skutków trąby powietrznej, czyli naprawą uszkodzonego poszycia dachu i okien w szkole podstawowej w Jodłówce-Wałkach, gmina Tarnów zajęła się w trybie nadzwyczajnym, aby uczniowie mogli bezpiecznie i bez przeszkód uczęszczać na lekcje. Koszt naprawy wyniósł 35 tys. zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej również niezwłocznie rozpoczął działania. Dzień po nawałnicy rzeczoznawca oszacował straty poszkodowanych mieszkańców, pracownicy socjalni odwiedzali zaś wszystkie rodziny, których dobytek ucierpiał w wyniku przejścia przez miejscowość trąby powietrznej. Najbardziej poszkodowani w przeciągu kilku dni otrzymali doraźną pomoc finansową, natomiast pozostałe rodziny w najbliższych tygodniach zasiłki celowe z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Łączna kwota udzielonej pomocy to blisko 140 tys. zł, która trafiła do 16 poszkodowanych rodzin – 14 gospodarstw z Jodłówki-Wałek oraz dwóch z sołectwa nr II w Woli Rzędzińskiej. Należy zaznaczyć, iż w przypadku gdy budynki były ubezpieczone, odszkodowanie wypłacane przez GOPS było pomniejszane o kwoty odszkodowań ubezpieczycieli, gdyż łączna wartość odszkodowania nie mogła przekroczyć wartości szkody. Mieszkańcom udało się już naprawić szkody, GOPS wypłacił zaś wszystkie odszkodowania. O potrzebne środki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wnioskuje do Wojewody, który następnie pozyskuje je z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dlatego też pieniądze muszą być wypłacane zgodnie z zasadami Ministerstwa. {Play}