Dnia 14 listopada 2019 roku odbyła się X Sesja Rady Gminy Tarnów. W jej trakcie radni przyjęli „Program współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w latach 2017 -2019 oraz pochylili się nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w kilku gminnych miejscowościach. Decyzją radnych jedna z ulic w Koszycach Małych otrzymała nazwę „Radosna”.

Radni w trakcie sesji uchwalili stawki podatku od nieruchomości na obszarze gminy Tarnów na 2020 rok, które w porównaniu do lat ubiegłych pozostały na podobnym poziomie.

Wśród innych podjętych uchwał znalazło się m.in. obniżenie średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2020.
W trakcie wolnych wniosków dyskutowano o kwestiach dotyczących spraw bieżących. {Play}