Już 3 grudnia 2019 roku ruszają zapisy do pierwszego w gminie Tarnów żłobka „Maluszek” w Woli Rzędzińskiej. Nabór potrwa do 17 stycznia 2020 roku lub do wyczerpania miejsc. Żłobek rozpocznie swoją działalność od marca 2020 roku. Na utworzenie żłobka gmina otrzymała ponad  750 tys. dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu „Maluch+”.
O utworzenie w gminie Tarnów żłobka od lat zabiegał wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł - Mamy bardzo dobra wiadomość, zwłaszcza dla młodych pracujących rodzin, które nie mają możliwości pozostawienia swoich pociech pod okiem babć i dziadków. Z myślą właśnie o tych najmłodszych mieszkańcach, otwieramy pierwszy w gminie żłobek. Jest to wielki sukces tym  bardziej, że udało nam się pozyskać na otwarcie placówki pieniądze rządowe – mówi wójt.

Żłobek powstaje poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum przy szkole w Woli Rzędzińskiej. Zapewni maluchom profesjonalną opiekę wychowawczą, do ich dyspozycji będą m.in. sale wypoczynkowe oraz sale zabaw. W Żłobku funkcjonować będą 2 grupy – łącznie 29 dzieci. Do żłobka mogą uczęszczać dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 roku życia, zamieszkałe na terenie Gminy Tarnów. W razie nieobsadzenia wszystkich miejsc, do żłobka będą mogły zostać przyjęte dzieci z terenu innych gmin lub miasta Tarnowa.

Karta zapisu dostępna jest na stronie internetowej Gminnego Żłobka „Maluszek" pod adresem http://zlobekwola.gminatarnow.pl/ w zakładce „dokumenty/formularze”. Wypełnioną i podpisaną kartę zapisu można składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej lub na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Tarnów. Co ważne, dokumenty muszą być złożone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Dyrektora Gminnego Żłobka „Maluszek” w Woli Rzędzińskiej z dopiskiem imienia i nazwiska rodzica/prawnego opiekuna dziecka. Wszelkie dodatkowe pytania można kierować do Dyrektora żłobka Anny Filar, pod numerem telefonu 504 669 946.

Jednocześnie informujemy, że trwa nabór na wolne stanowiska pracy z żłobku „Maluszek”: pielęgniarka/położna oraz opiekun(ka) dziecięca. {Play}