W poniedziałek, 2 grudnia w Sali narad urzędu gminy odbyło się spotkanie Prezesów Klubów Seniora. Udział w spotkaniu wziął wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł oraz dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów Anna Pieczarka.   - Mogę Wam Drodzy Państwo serdecznie pogratulować działalności. Jesteście wzorem aktywizacji środowiska osób starszych – mówił wójt na rozpoczęcie spotkania.

Następnie omówiono najważniejsze kwestie związane z bieżącą działalnością Klubów Seniora na terenie gminy Tarnów. Poruszono też kwestie związane z pomocą dla mieszkańców gminy - osób starszych, potrzebujących i samotnych, w szczególności w zbliżającym się świątecznym okresie.
O swojej rezygnacji z funkcji Gminnego Koordynatora ds. seniorów poinformowała Pani Maria Ostrowska. Tymczasowo funkcję objął Eugeniusz Wojtarowicz. Ustalono, iż kolejne spotkanie, dotyczące polityki senioralnej na rok 2020, odbędzie się w styczniu. {Play}