Kolejne drogi w gminie Tarnów w ostatnim czasie zostały odbudowane. Zarówno mieszkańcy Nowodworza, jak i Poręby Radlnej mogą cieszyć się nowymi drogami, w Nowodworzu – tzw. koło P. Galasa, w Porębie Radlnej – tzw. na Malca. Wykonanie dróg było możliwe dzięki pozyskanym środkom z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach tzw. powodziówek.

Generalny remont drogi o długości ok. 200 m w Nowodworzu obejmował m.in. wykonanie kanalizacji opadowej na całej długości, podbudowy, korytowania, nawierzchni asfaltowej. Dzięki otrzymanym środkom udało się również wykonać ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej. Koszt inwestycji to 260 tys. zł, w tym kwota dofinansowania stanowiła aż 160 tys. zł.

Natomiast na tzw. drodze na Malca w Porębie Radlnej na długości 420 m wykonano korytowanie, podbudowę oraz nawierzchnię asfaltową. Koszt zadania to blisko 150 tys. zł, kwota przyznanych środków z Ministerstwa to ponad 100 tys. zł.

Należy zaznaczyć, iż drogi w Nowodworzu i Porębie Radlnej są już kolejnymi, które wykonano w gminie Tarnów w tym roku. Budowa nowych dróg czy odbudowa zniszczonych z pewnością poprawi nie tylko infrastrukturę w gminnych miejscowościach, lecz także bezpieczeństwo ich użytkowników. {Play}