W ubiegłym miesiącu zamontowano dodatkowe oświetlenia w aż sześciu miejscowościach z terenu gminy Tarnów. Dzięki pozyskanym środkom wykonano oświetlenia przejść dla pieszych w Porębie Radlnej, Tarnowcu oraz w Zgłobicach, natomiast dodatkowe słupy oświetleniowe zamontowano w Jodłówce-Wałkach, Koszycach Małych oraz w Woli Rzędzińskiej.

Gmina Tarnów otrzymała środki z Województwa Małopolskiego z programu „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”. Dzięki otrzymanym funduszom z Województwa Małopolskiego wykonano oświetlenia przejść dla pieszych w Porębie Radlnej oraz w Tarnowcu. Inwestycja była współfinansowana przez Województwo w kwocie ponad 30 tys. zł, gmina Tarnów pokryła niecałe 50% kosztów zadania, czyli wkład własny wynosił 30 tys. zł.

Natomiast dzięki środkom ze Starostwa Powiatowego, Zarządu Województwa Małopolskiego oraz funduszom gminy wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej w Zgłobicach na ul. Zgłobickiej. Inwestycja ta ma tym większe znaczenie, iż przejście znajduje się przy miejscowej szkole podstawowej, jego użytkownikami są więc w dużej mierze dzieci i młodzież. Starostwo Powiatowe wraz z Zarządem Województwa przyznali środki w wysokości ponad 20 tys. zł, gmina Tarnów na zadanie przeznaczyła zaś 10 tys. własnych funduszów.

Wraz z końcem listopada wykonano również dodatkowe oświetlenie w Jodłówce-Wałkach, Woli Rzędzińskiej oraz w Koszycach Małych. W pierwszym sołectwie zamontowano oświetlenie na parkingu komunalnym przy kościele w Jodłówce-Wałkach. Czternaście słupów oświetleniowych, w tych siedemnaście lamp nie tylko poprawią widoczność, lecz także wizualnie uatrakcyjnią wygląd parkingu. Koszt inwestycji to ponad 50 tys. zł. W sołectwie I w Woli Rzędzińskiej, na tzw. Ciochoniówce, również zadbano o poprawę oświetlenia. Zamontowano tam pięć nowych opraw oświetleniowych na istniejących już słupach. Kwota zadania to blisko 24 tys. zł. Natomiast w Koszycach Małych na ul. Brzozowej zamontowano dwie nowe oprawy oświetleniowe oraz nowy słup oświetleniowy, których koszt wyniósł ponad 6 tys. zł.

Dodatkowe oświetlenia w miejscowościach przy przejściach dla pieszych czy drogach są niezbędne, gdyż ułatwiają widoczność kierowcom, co ma ogromne znaczenie zwłaszcza w porze nocnej czy w okresie zimowym, kiedy warunki atmosferyczne na drogach są trudniejsze. Celem wykonanych inwestycji jest więc przede wszystkim ułatwienie kierowcom zachowania ostrożności, a tym samym zapewnienie większego bezpieczeństwa pieszych. {Play}