W gminie Tarnów zakończono budowę nakładek asfaltowych, które położono niemal we wszystkich gminnych miejscowościach. Łączna długość nowych dróg to blisko 2 km.

Wśród miejscowości, w których położono nakładki asfltowe znalazły się: Zbylitowska Góra – ul. Dalsza, Biała – droga tzw. Grzędy, Radlna – droga nr 86, k. Elektrowni, Koszyce Wielkie – droga boczna od ul. Ablewicza, Wola Rzędzińska II – droga k. P. Nędzy, Zgłobice – ul. Liściasta, Wola Rzędzińska I – droga k. P. Węgrzyna, Koszyce Wielkie – ul. Ofiar Katynia, Łękawka – tzw. Ostra Góra – k. P. Onaka oraz droga k. cmentarza i parking, Błonie – tzw. Osiedle Słoneczne – k. P. Sarada, Radlna – droga k. KMK, Koszyce Małe – boczna od ul. Źródlanej.

Jednak na tym nie zakończyły się inwestycje drogowe w ubiegłych miesiącach. W gminie Tarnów wykonano rekordową liczbę dróg, w dużej mierze dzięki dofinansowaniom z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z tzw. „powodziówek” oraz z Funduszu Dróg Samorządowych.

Dzięki środkom przyznanych z MSWiA odbudowano drogi w Nowodworzu, Porębie Radlnej – tzw. na Malca, Radlnej – tzw. boczna od Kolonii. Natomiast z Funduszu Dróg Samorządowych udało się wykonać przebudowę ul. Szklarniowej w Koszycach Wielkich. Trwa przebudowa dróg w Zbylitowskiej Górze – ul. Miłej oraz ul. Sportowej w Tarnowcu. Łączna kwota inwestycji to ponad 3,5 mln. {Play}