Dzięki funduszom pozyskanym przez gminę Tarnów z Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolska pamięta” Pomnik Pamięci w centrum wsi w Woli Rzędzińskiej został odnowiony. W ramach prac konserwatorskich i restauratorskich wymieniono betonową płytę u podstaw na płytę z piaskowca, wykonano dezynfekcję i impregnację strukturalną kamieni, oczyszczono kamienie, uzupełniono ubytki formy rzeźbiarskiej. Całość inwestycji to blisko 39 000 zł.

Przypomnijmy, iż Pomnik powstał on z inicjatywy lokalnej społeczności, w tym byłych Żołnierzy AK, w roku 1957. Zaprojektowali go znani tarnowscy artyści – Bogdan i Anatola Drwalowie, poświęcony zaś został przez ks. Józefa Nowaka, byłego Żołnierza Armii Krajowej. Ponadto co roku plac przy pomniku jest miejscem uroczystych obchodów Narodowego Święta Trzeciego Maja, w których licznie uczestniczą mieszkańcy regionu.

Renowacja pomnika była możliwa dzięki przyznanemu dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolska Pamięta”, którego inicjatorką była Anna Pieczarka, zasiadająca wówczas w Zarządzie Województwa. {Play}