Stanisław Petlic, Honorowy Obywatel Gminy Tarnów, został wyróżniony nagrodą Amicus Hominum, w kategorii działalność filantropijna. Nagroda ta, przyznawana przez Województwo Małopolskie, jest jednym z najważniejszych wyróżnień w naszym regionie dla osób, które pomagają innym. Stanisław Petlic odebrał nagrodę z rąk Członka Zarządu Województwa Małopolskiego Edwarda Czesaka podczas XXII Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych, które odbyło się w dniu 11 grudnia 2019 roku.

W uzasadnieniu nagrody czytamy, iż Stanisław Petlic został wyróżniony „w podziękowaniu za nieoceniony wkład w rozwój dostępu do opieki medycznej i podnoszenia świadomości w zakresie profilaktyki zdrowotnej na terenach wiejskich. Za ogromne serce i bezinteresowną pomoc finansową na rzecz rozwijania pasji i talentów dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych oraz seniorów”.