W Urzędzie Gminy Tarnów powstaje pierwsze stanowisko dla osoby niepełnosprawnej. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej trwa właśnie dostosowywanie stanowiska pracy w celu zatrudnienia osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Z inicjatywy wójta gminy Tarnów został złożony również wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” w celu pozyskania środków na adaptację pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w kwocie blisko 32 000,00 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej rozpoczęto remont łazienki. Odpowiednie dostosowanie i wyposażenie jej jest niezbędne, aby ułatwić codzienną pracę osobie niepełnosprawnej. Wykonany już został również specjalny podjazd oraz zaplanowana jest przebudowa drzwi do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z początkiem nowego roku zostanie zatrudniona osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności na stanowisku pomocy administracyjnej. Należy zaznaczyć, iż będzie ona musiała mieć odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Celem stworzenia pierwszego stanowiska pracy dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności jest przede wszystkim aktywizacja osób niepełnosprawnych o podobnym wykształceniu, doświadczeniu i talentach, podarowanie szansy na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. O tym, jak ważne jest stworzenie warunków dla usamodzielnienia się osoby niepełnosprawnej i jej maksymalne zintegrowanie się ze społeczeństwem oraz wyrównanie szans świadczy choćby fakt ogromnej determinacji i walki o to, co innym jest dane w sposób ułatwiony.

W związku z tym wraz z końcem roku pierwsze w Urzędzie Gminy Tarnów stanowisko dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności będzie już gotowe. W chwili obecnej przygotowane zostało już miejsce pracy spełniające wymagane warunki, w tym biurko, komputer czy niezbędne wyposażenie. Z początkiem zatrudnienia zostanie także  odpowiednio dobrany zakres zadań, który na tym etapie został już wstępnie opracowany. {Play}