Gmina Tarnów przyznała środki na działalność rozwijającą aktywność sportową wśród dzieci i młodzieży ponad dwudziestu Klubom Sportowym oraz Uczniowskim Klubom Sportowym z terenu gminy Tarnów. Dotacje przyznawane są co roku w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Tarnów w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej roku 2020 pn. „Upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży”.
Dofinansowania obejmują działalność Klubów i innych organizacji sportowych, w których uczestniczą dzieci i młodzież z terenu gminy Tarnów. Środki przeznaczane są na pokrycie kosztów treningów, organizację zawodów i rozgrywek, obozów, zakupu sprzętu, strojów, nagród i wielu innych niezbędnych opłat związanych z organizowaniem zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Celem udzielanego wsparcia finansowego ze strony Gminy Tarnów jest przede wszystkim popularyzacja sportu wśród młodych mieszkańców gminy, propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego sposobu spędzenia wolnego czasu.
Wszystkie Kluby Sportowe i Uczniowskie Kluby Sportowe z terenu gminy Tarnów otrzymały środki na działalność sportową. Wśród Klubów Sportowych, które zostały objęte dofinansowaniem Gminy Tarnów, są: Klub Sportowy BIAŁA na „Rozgrywki piłkarskie w Białej” – 25 000 zł, Ludowy Klub Sportowy DUNAJEC Zbylitowska Góra na „Szkolenie dzieci i młodzieży” – 50 000 zł, Klub Sportowy „SOKÓŁ” – WAŁKI Jodłówka-Wałki na „Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży we wsi Jodłówka-Wałki” – 28 000 zł, Klub Sportowy Koszyce Wielkie na „Aktywizację dzieci i młodzieży poprzez czynne uprawianie sportu” – 54 000 zł, Ludowy Klub Sportowy „Wolania” Wola Rzędzińska na „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży” – 178 000 zł, Ludowy Klub Sportowy Zgłobice na „Rozgrywki oraz treningi piłkarskie 2020” – 37 000 zł, Klub Sportowy TARNOWIEC na „Rozgrywki piłkarskie 2020” – 30 000 zł, Klub Sportowy Radlna na „Upowszechnianie sportu i rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży” – 34 000 zł, Ludowy Klub Sportowy VICTORIA Koszyce Małe na „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży” – 50 000 zł.
Wsparcie finansowe otrzymały także Uczniowskie Kluby Sportowe, przede wszystkim działające przy szkołach, które złożyły ofertę w konkursie. Są to: Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSKI” Wola Rzędzińska na „Tygryski 2020” – 3 500 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Międzyszkolny Szachowy Klub Sportowy GAMBIT” Tarnowiec na „Upowszechnienie umiejętności gry w szachy wśród dzieci i młodzieży – 6 500 zł, Uczniowski Klub Sportowy Wolania Wola Rzędzińska na „Prowadzenie sekcji JUDO” – 24 000 zł, Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ” Zbylitowska Góra na „Organizację życia sportowego dzieci i młodzieży na terenie Zbylitowskiej Góry 2020” – 3 000 zł, Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” Zgłobice na „Dbajmy o zdrowie – uprawiajmy sport” – 3 500 zł, Uczniowski Klub Sportowy Koszyce Wielkie na „Prowadzenie zajęć sportowych” – 2 000 zł, Uczniowski Klub Sportowy „GIGANCI” w Jodłówce-Wałkach na „Sport przygodą na całe życie” – 3 500 zł, Uczniowski Klub Sportowy Poręba Radlna na „Organizowanie życia sportowego dzieci i młodzieży na terenie Poręba Radlna, Radlna, Nowodworza” – 3 500 zł, Uczniowski Klub Sportowy Kung Fu Vo Thuat Thank Quyen Tarnów na „Selekcję i przygotowanie zawodników UKS kung fu do startów w rywalizacji krajowej i międzynarodowej” – 2 000 zł.
Dodatkowymi środkami mogą cieszyć się również Tarnowska Akademia Fechtunku Tarnów z projektem „Upowszechnienie szermierki w Gminie Tarnów” – 6 000 zł, Stowarzyszenie Zbylitowska.pl – „Ferie na sportowo” – 3 000 zł oraz Stowarzyszenie Shiva Dance Academy na „Upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży zajęcia taneczne” – 1 000 zł. {Play}