W poniedziałek, 13 stycznia, w Urzędzie Gminy Tarnów odbyło się spotkanie prezesów gminnych Klubów Seniora. Wszystkich zgromadzonych powitał wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł. O funkcjonowaniu Dziennego Domu Senior+ w Nowodworzu, polityce senioralnej w gminie Tarnów, pomocy udzielanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opowiedziała zebranym Agata Szot, zastępca dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Natomiast funkcjonowanie poszczególnych referatów Urzędu Gminy Tarnów, praktyczne porady dotyczące załatwienia poszczególnych spraw w Urzędzie przedstawiła Aneta Błyskal, Kierownik Referatu Spraw Organizacyjnych i Zamówień Publicznych.

Jedną z najważniejszych części spotkania było omówienie planu działań na najbliższy rok, któremu przewodniczyła Anna Pieczarka, Dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów oraz Eugeniusz Wojtarowicz, gminny koordynator ds. seniorów. Zaplanowano harmonogram wycieczek, wyjazdów, kolejnych spotkań Klubów Seniora oraz poruszono sprawy bieżące. {Play}