Od początku bieżącego roku trwa w gminie Tarnów sprawdzanie danych zawartych w złożonych przez mieszkańców deklaracjach śmieciowych. Prowadzona weryfikacja dotyczy przede wszystkim różnic pomiędzy ilością osób zameldowanych, a wykazanych w złożonej deklaracji. Dodajmy, że na koniec 2019 roku w gminie Tarnów zameldowanych było 25655 osób, natomiast ze złożonych deklaracji wynikało, że w naszej gminie mieszka 20104 osoby. To blisko 5 tysięcy różnicy.

Złożenie deklaracji dotyczącej śmieci jest zgodnie z Ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminie jest obowiązkiem każdego z nas, co oznacza, że każdy musi złożyć deklarację w miejscu zamieszkania. W obecnych czasach mieszkańcy często migrują na studia czy do innego miasta w poszukiwaniu pracy. Stąd wynikają różnice pomiędzy ilością osób zameldowanych, a zgłoszonych w deklaracji. Zdarzają się również sytuacje, gdy ktoś celowo zaniża ilość osób w gospodarstwie domowym. W takich przypadkach,  narażają na koszty nie tyle państwo czy gminę, ale po prostu swoich sąsiadów, którzy muszą zapłacić za ich śmieci. I właśnie takim sytuacjom ma zapobiegać akcja weryfikacji deklaracji, trwająca od początku bieżącego roku. W przypadku różnicy, mieszkańcy otrzymują pismo, z prośbą o weryfikację.

- Mieszkańcy bardzo pozytywnie zareagowali na naszą prośbę wyjaśnień, pojawiają się w urzędzie i chętnie współpracują, weryfikując złożone wcześniej deklaracje.  Przedstawiają potwierdzenia złożenia deklaracji czy wnoszenia opłaty w innym miejscu zamieszkania, pokazują legitymację studencką lub umowę najmu mieszkania poza miejscem zameldowania czy inne potwierdzenia – mówi wójt Grzegorz Kozioł. – Dzięki tak dobrej współpracy, uda się wyeliminować przypadki, gdy mieszkańcy celowo zaniżają ilość osób mieszkających w danym gospodarstwie domowym. Do tej pory przybyło nam już ponad 600 osób. Niezłożenie korekty deklaracji lub wyjaśnienia, nie będzie skutkowało nałożeniem kary lecz naliczeniem przez gminę opłaty za odbiór odpadów, uwzględniającej liczbę zameldowanych osób – dodaje. {Play}