Od początku stycznia w gminie Tarnów odbywały się spotkania opłatkowe, w których uczestniczyli najstarsi mieszkańcy gminnych miejscowości. We wszystkich sołectwach seniorzy łamali się opłatkiem, śpiewali kolędy i rozmawiali o sąsiedzkich sprawach.
Wiele sołectw rozpoczęło spotkanie opłatkowe od uroczystej mszy św. Następnie do noworocznych życzeń dołączyli wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł, zastępca wójta Sławomir Wojtasik, radni, sołtysi, księża oraz dyrektorzy szkół. Nie zabrakło także występów artystycznych przygotowanych przez poszczególne szkoły i przedszkola. {Play}