Program „Szkolny Klub Sportowy” 2020 organizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki objął aż 10 szkół z terenu gminy Tarnów. Dofinansowanie z rządowego projektu przeznaczone jest na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, w których licznie uczestniczą dzieci i młodzież. Wniosek o dofinansowanie dla gminnych szkół publicznych został złożony za pośrednictwem Gminy Tarnów.

Z przyznanych środków w ramach programu w roku 2020 skorzystają: Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Zgłobicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radlnej, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej, Szkoła Podstawowa nr 2 im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich, Szkoła Podstawowa im. KEN w Zbylitowskiej Górze, Szkoła Podstawowa im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu, Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łękawce, Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jodłówce-Wałkach oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszycach Małych.

Program „Szkolny Klub Sportowy” to największy w historii program zajęciowy, którego głównym celem jest wsparcie organizowanych w szkołach pozalekcyjnych zajęć sportowych prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego. Zajęcia skierowane są do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Głównym założeniem SKS jest kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież szkolną. Program skupia przede wszystkim uczniów o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubach sportowych. Systematyczne, pozalekcyjne, bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne nie tylko upowszechniają sport wśród dzieci i młodzieży, lecz także stanowią atrakcyjną propozycję spędzenia wolnego czasu. {Play}