Komisariat Policji Tarnów–Centrum informuje, że prowadzi na terenie Gminy Tarnów działania zmierzające do zminimalizowania przypadków nieprawidłowego lub całkowitego braku oznakowania posesji mieszkalnych, co wielokrotnie utrudnia dotarcie na wezwanie w odpowiednim czasie służb ratunkowych takich jak Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna itp. Wspomniane działania prewencyjne będą prowadzone w miejscowościach Tarnowiec oraz Jodłówka-Wałki przez Komisariat Policji Tarnów–Centrum zgonie z wdrożonym przez dzielnicowych planem działania priorytetowego w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020.

Przypominamy też, iż zgodnie z Kodeksem Wykroczeń Art. 64. & 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany. {Play}