INFORMACJA

W związku z pismem Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-571-32/20 oraz obecną sytuacją w kraju związaną z epidemią koronawirusa informuję, że przyjęcia zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Tarnów po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pełnomocnika komitetu wyborczego lub osoby przez niego upoważnionej najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu. Zgłoszeń można dokonywać również dokonywać w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., przy czym oryginały dokumentów muszą zostać przesłane do urzędu tradycyjną pocztą.

Informacje w przedmiotowej sprawie lub umówienie terminu złożenia dokumentów pod nr tel. 14 688-01-35 lub 504 568 900 w godzinach pracy urzędu.

Komisarz wyborczy pełni dyżur telefoniczny: 606 434 308.

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M.P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249) https://tarnow.kbw.gov.pl/wzory-dokumentow/wybory-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiejWybory odbędą się w niedzielę 10 maja br.

Ogłoszenie o wyborach

POSTANOWIENIE Nr 9/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOWIE I z dnia 18 marca 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Tarnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczy

Zarządzenie Nr VIII/25/2020 Wójta Gminy Tarnów z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Tarnów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.

https://tarnow.kbw.gov.pl/wzory-dokumentow/wybory-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej - Uchwała nr 11/2019 w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju oraz wzór zgłoszenia kandydatów na członków okw - tekst ujednolicony.

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/uchwaly/36292 - Uchwała nr 46/2020 PKW z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/uchwaly/36068 - Uchwała nr 27/2020 PKW z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/uchwaly/36294 - Uchwała nr 45/2020 PKW z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej