Wyniki wyborów w Gminie Tarnów - II tura (12 lipca 2020 r.)

DUDA Andrzej Sebastian    9 164    - 66,50%
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz    4 616    - 33,50%

Szczegółowe wyniki: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/2/gm/121609

Frekwencja: 69,60 %

Szczegółowe wyniki: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/frekwencja/2/Koniec/gm/121609


OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. - II tura


Wyniki wyborów w Gminie Tarnów - I tura - 28 czerwca 2020 r.

Andrzej Duda -  56,3%

Rafał Trzaskowski - 18,4%

Szymon Hołownia - 10,6%

Krzysztof Bosak - 8,9%

Władysław Kosiniak-Kamysz -3,55%

Robert Biedroń - 1,4%

Pozostali kandydaci uzyskali poniżej 0,5%

 

Szczegółowe wyniki:  https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/gm/121609

 

Frekwencja w gminie wyniosła 67%, co oznacza że zagłosowało 13 569 mieszkańców spośród 20 237 uprawnionych 

Szczegółowe informacje:   https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/frekwencja/1/Koniec/gm/121609


Wybory odbędą się w niedzielę 28 czerwca br.


Postanowienie komisarza o powołaniu obwodowych komisji wyborczych

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tarnów z dnia 12 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Materiały szkoleniowe:
- SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
- PROTOKÓŁ SZKOLENIOWY


Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/979

 

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/988


Formularze

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/aktualnosci/38198

Zgłoś chęć głosowania korespondencyjnego (dla osób mieszkających w Polsce) - Usługa jest dostępna pod linkiem: https://www.gov.pl/web/gov/zgloszenie-glosowania-korespondencyjnego-dla-osob-glosujacych-w-polsce .

Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców – usługa dostosowana do obecnych wyborów prezydenckich;
Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
 

Usługi te dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-uslugi-wyborczej (po skorzystaniu z wizardu można przejść do wybranej usługi).


Na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/uchwaly są dostępne kolejne uchwały PKW  dotyczące wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.

Uchwała 182/2020 PKW z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
https://pkw.gov.pl/aktualnosci/uchwaly/uchwala-nr-1822020-pkw-z-dnia-10-czerwca-2020-r-w-sprawie-okreslenia-wzoru-i-rozmiaru-koperty-na-pak

Uchwała 183/2020 PKW z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
https://pkw.gov.pl/aktualnosci/uchwaly/uchwala-nr-1832020-pkw-z-dnia-10-czerwca-2020-r-w-sprawie-wytycznych-dla-obwodowych-komisji-wyborczy

Postanowienia o terminach pierwszych posiedzeń ObKW: https://tarnow.kbw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej/wybory-prezydenta-rp-w-2020ampnbspr/informacje-ogolne/postanowienia-komisarzy-wyborczych-w-tarnowie-w-sprawie-zwolania-pierwszych-posiedzen-obwodowych-kom

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania: https://tarnow.kbw.gov.pl/uploaded_files/1591864415_gmtarnow.pdf

Uchwała nr 167/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym w kraju
https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/uchwaly/38501

Uchwała nr 166/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/uchwaly/38500

Uchwała nr 164/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/uchwaly/38499

Uchwała nr 163/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/uchwaly/38498

Uchwała nr 162/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/uchwaly/38497

 

Uchwała nr 161/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/uchwaly/38491

 

Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

POSTANOWIENIE Nr 9/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOWIE I z dnia 18 marca 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Tarnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczy

Zarządzenie Nr VIII/25/2020 Wójta Gminy Tarnów z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Tarnów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.


https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/uchwaly/36292 - Uchwała nr 46/2020 PKW z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/uchwaly/36068 - Uchwała nr 27/2020 PKW z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/uchwaly/36294 - Uchwała nr 45/2020 PKW z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Materiały dla ObKW

- prezentacja dot. ważności głosów