Zarząd Województwa Małopolskiego informuje, że w ramach projektu „Małopolska Pożyczka” podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) o Finansowanie Zintegrowanego projektu wsparcia instrumentów finansowych w Małopolsce. Na mocy tej umowy Bank samodzielnie lub przy wsparciu profesjonalnych instytucji finansowych tj. pośredników finansowych wybieranych w ramach postępowań przetargowych udostępnia ostatecznym odbiorcom wsparcie w formie pożyczek.

Oferowane pożyczki finansują przedsięwzięcia na terenie województwa małopolskiego realizowane m.in. przez przedsiębiorców zarówno tych we wczesnej fazie rozwoju, jak i działających na rynku od dłuższego czasu. Są to także pożyczki na inwestycje w obszarze rewitalizacji, poprawy efektywności energetycznej oraz termomodernizacji z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, wielorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz sektorze publicznym.

Szczegółowe informacje na temat wsparcia zwrotnego w formie pożyczek dostępne są na stronie internetowej: https://pozyczkiunijne.bgk.pl/promocja/malopolska-pozyczka/. {Play}