Urząd Statystyczny w Krakowie informuje, że w roku 2020 będzie prowadził na terenie całego województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Badania realizowane będą przez pracowników Urzędu Statystycznego metodą wywiadu bezpośredniego lub wywiadu telefonicznego w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych. Ponadto na terenie całej Polski w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 roku zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny w gospodarstwach rolnych osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnych.

Urząd Statystyczny podkreśla, że pozyskane dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego. Zebrane dane są poufne i podlegają szczególnej ochronie, nikomu nie zostają ujawnione.

Szczegóły dotyczące badań ankietowych znajdują się poniżej. {Play}