Już w najbliższych tygodniach we wszystkich gminnych sołectwach odbędą się zebrania wiejskie.  Tradycyjnie w ich trakcie przedstawione zostaną sprawozdania z działalności sołectw, informacje o działalności Rad Sołeckich oraz o wykorzystaniu środków pozostających do dyspozycji sołectw, a także plany na rok 2020. Zebrania wiejskie rozpoczną się 2 marca i potrwają do 20 marca. {Play}

Zebrania wiejskie marzec 2020 r.