Na szkoleniu z możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych i wymianie doświadczeń upłynęło pierwsze spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Tarnów. W spotkaniu, które miało miejsce w Domu Kultury w Tarnowcu, udział wzięli Poseł Anna Pieczarka, Członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego Tomasz Stelmach oraz Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.

Część szkoleniową poprowadziła przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedstawiając przybyłym możliwości wnioskowania o dofinansowania. W dalszej części uczestnicy spotkania dzielili się swoimi doświadczeniami w działalności kół. Omówiono również plany na przyszłość. Poseł Anna Pieczarka oraz Starosta Tomasz Stelach wręczyli przybyłym wydawnictwa „Tradycje i zwyczaje regionu Tarnowskiego” oraz „Tradycje kulinarne regionu tarnowskiego”.

Dodajmy, że na terenie gminy Tarnów działa osiem Kół Gospodyń / Kół Gospodarzy i Gospodyń Wiejskich w: Jodłówce-Wałkach, Woli Rzędzińskiej I, Zawadzie, Łękawce, Białej, Porębie Radlnej, Tarnowcu i Koszycach Wielkich. Koła aktywnie uczestniczą w organizowanych przez samorząd gminny wydarzeniach kulturalnych, organizują w swoich lokalnych środowiskach zajęcia, dbają o zachowanie w pamięci naszych lokalnych tradycji i zwyczajów. {Play}