Informujemy, iż od dnia 1 marca 2020 r., obowiązuje nowy wzór deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty naliczane są nie jak dotychczas od gospodarstwa domowego, ale od ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości.
Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są złożyć nowe deklaracje, nawet jeżeli nie nastąpiły zmiany. Wypełnione deklaracje należy złożyć na Dzienniku Podawczym gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, pok. 6 A, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej. {Play} Wzory deklaracji dostępne są na stronie: www.gmina.tarnow.pl - wersja pdf - wersja odt