Prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda


Szanowne Panie i Szanowni Panowie Sołtysi!
Sołtys to bardzo ważna społecznie funkcja — to wręcz powołanie. Misja ta przypada prawdziwym liderom wiejskich społeczności, osobom z autorytetem, energią i osiągnięciami. Osobom, które dobrze znają lokalne wyzwania, przejmują się dobrem wspólnym, a jednocześnie rozumieją ludzi, potrafią ich wysłuchać, zachęcić do aktywności. We wsi wszyscy znają się osobiście - dlatego sołtys, wybrany przez swoich sąsiadów, to bez wątpienia postać obdarzona szczególnymi cechami osobowości, człowiek wielu talentów i wielu zasług. Po prostu, w najlepszym tego słowa znaczeniu, „nasz człowiek” - ktoś, komu można zaufać i powierzyć wspólne losy.
Z okazji Dnia Sołtysa składam wszystkim Państwu najlepsze gratulacje i życzenia, a także wyrazy uznania za Państwa ogromnie wartościową, społecznie wykonywaną pracę. Mają Państwo wielki udział w tym, że polska wieś rozwija się, że jest miejscem różnorodnych cennych inicjatyw i pogłębiania międzyludzkich więzi. Ważną rolę odgrywają w tym fundusze sołeckie. Cieszę się, że w dużej mierze dzięki Państwa gospodarności i umiejętności mobilizowania mieszkańców tak wiele lokalnych potrzeb jest zaspokajanych; że wykorzystywane są szanse, aby w tym konkretnym miejscu, w ukochanej małej ojczyźnie i na wiernie pielęgnowanej ojcowiźnie, żyć coraz lepiej, wygodniej i bezpieczniej.
Sens oraz znaczenie misji sołtysa pięknie wyraża tablica, którą na pewno z dumą Państwo eksponują na swoich domach. Bardzo często na czerwonym tle, oprócz słowa SOŁTYS, przedstawione jest na niej polskie godło państwowe — biały orzeł w koronie. Ta tablica to nie tylko informacja, że tu mieszka oficjalny przedstawiciel miejscowej wspólnoty, gospodarz wsi, do którego można się zwrócić z różnymi ważnymi sprawami i otrzymać kompetentną pomoc. To również znak, że funkcja sołtysa jest składnikiem polskiej demokracji, życia państwowego i zbudowanej przez wieki tradycji ustrojowej. Serdecznie życzę Państwu, aby Waszym staraniom towarzyszyła świadomość oraz satysfakcja, że to, co robicie, służy zarówno Waszej lokalnej społeczności, jak i całej Rzeczypospolitej.
Są wśród polskich sołtysów osoby, które pełnią tę zaszczytną funkcję już od bardzo wielu lat, z wyborów na wybory niezmiennie obdarzane zaufaniem. Są też osoby, którym tę ważną misję zebranie wiejskie powierzyło dopiero po raz pierwszy. Niezależnie od tego, jak długim doświadczeniem i jakim dorobkiem dysponuje każda z Pań i każdy z Panów Sołtysów, chcę wyrazić ogromny szacunek dla Państwa postawy służby publicznej, dla społecznikowskiego zaangażowania, dla lokalnego patriotyzmu i troski o bliźnich. Życzę Państwu powodzenia i wielu sukcesów w wykonywaniu Waszych zadań, a także aby nagrodą za pełną oddania pracę były zawsze zrozumienie, wdzięczność i wsparcie ze strony mieszkańców polskich sołectw i gmin. Proszę przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności i bardzo serdeczne pozdrowienia.