W związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia, Wojewodę Małopolskiego i Główny Inspektorat Sanitarny, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne apeluję, by ograniczyć wizyty w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów i załatwianie spraw bezpośrednio w urzędzie. Apel kieruję przede wszystkim do osób które powróciły z zagranicy oraz osób z objawami przeziębienia.

Dzięki ograniczeniu bezpośrednich kontaktów zmniejszymy zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, co przez najbliższe tygodnie powinno stanowić nasz wspólny priorytet.

Jednocześnie zachęcam, by skorzystać z dostępnych elektronicznych narzędzi załatwiania spraw w urzędzie – e-maila czy  Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (EPUAP). We wszelkich sprawach można też kontaktować się z pracownikami urzędu telefonicznie w godzinach pracy urzędu. {Play}

Wójt Gminy Tarnów
Grzegorz Kozioł