Zgodnie z zaleceniami ministra kultury i dziedzictwa narodowego w związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2, Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów informuje, że od dnia dzisiejszego tj. 12 marca do dnia 25 marca 2020 roku biblioteki na terenie gminy Tarnów tj:

- Biblioteka w Zgłobicach
- Biblioteka w Woli Rzędzińskiej
- Biblioteka w Tarnowcu

Zostają ZAMKNIĘTE.