Informujemy, że od dnia 13 marca 2020 r., zgodnie z zaleceniami wydanymi przez Wojewodę Małopolskiego w związku z zagrożeniem szerzenia się koronawirusa, odwołane zostają zebrania wiejskie.

Informujemy również, że od dnia 13 marca 2020 roku pobieranie podatków przez sołtysów gminnych miejscowości zostaje zawieszone do odwołania.

Zebrania odwolane w następujących miejscowościach: