W związku z rosnącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem, informujemy, że od dnia 17 marca 2020 roku Urząd Gminy Tarnów i jednostki organizacyjne: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli, Centrum Kultury i Bibliotek będą zamknięte dla interesantów do odwołania.

W sprawach pilnych, w pierwszej kolejności prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Urzędu Gminy Tarnów tel. 14 688-01-72 w celu omówienia sposobu załatwienia sprawy.

Urzędnicy pracować będą w trybie wewnętrznym. Zachęcamy do korzystania z dostępnych elektronicznych narzędzi w celu załatwiania spraw w urzędzie – e-maila czy Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wszelkie dokumenty i wnioski można składać elektronicznie. Płatności zaleca się regulować za pomocą przelewów.

We wszelkich sprawach można kontaktować się z pracownikami urzędu telefonicznie w godzinach pracy urzędu pod niżej wskazanymi numerami telefonów.

Prosimy o wyrozumiałość dla podjętych działań. Służą one zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom naszej gminy. Mają one jeden cel – powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. {Play}

SPIS TELEFONÓW

Centrala

14 688 01 01

Sekretariat

14 688 01 72

Faks

14 688 01 30

Dowody osobiste, meldunki

14 688 01 40, 14 688 01 32

Działalność gospodarcza

14 688 01 41

Organizacje pozarządowe

14 688 01 25

Podatki (naliczanie, działki)

14 688 01 23

Księgowość podatkowa, opłaty za śmieci

14 688 01 21

Geodezja/rolnictwo

14 688 01 14, 14 688 01 46

Gospodarka komunalna

14 688 01 42, 14 688 01 43
14 688 01 15

Gospodarka odpadami

14 688 01 60, 14 688 01 21
(płatności)

Zagospodarowanie przestrzenne

14 688 01 17, 14 688 01 38

Inwestycje i ochrona środowiska

14 688 01 16, 14 688 01 34

Informatyk

14 688 01 48

Straż Gminna

14 688 01 44

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

14 688 01 54

Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów

14 688 01 37, 603 987 771

Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli

14 688 01 39