Rozporządzeniem z dnia 20 marca 2020 r. Minister Zdrowia ogłosił na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.  Stan epidemii daje odpowiednim organom państwowym nowe uprawnienia, ale na wszystkich nakłada nowe obowiązki. Jest to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii.
Zawieszone zostały zajęcia edukacyjne aż do Świąt Wielkanocnych. Lekcje będą odbywać się poprzez platformy e-learningowe. Podwyższono kary za złamanie kwarantanny z 5 na 30 tysięcy złotych. {Play}

Rozporządzenie Ministra Zdrowia:
http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000049101.pdf