Drodzy Mieszkańcy Gminy Tarnów

Trwające Triduum Paschalne i nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego to czas wyjątkowy, przypominający nam o zwycięstwie dobra nad złem, życia nad śmiercią. Czas przepełniony, szczególnie w naszym regionie, tak wieloma niezwykłymi tradycjami i zwyczajami wielkanocnymi.

W tym roku nasze przeżywanie świąt musi być jednak inne niż wszyscy znamy. Wypełniać je będzie troska o zdrowie nasze i naszych najbliższych, co będzie oznaczać brak wspólnej modlitwy w kościołach czy spotkań przy wielkanocnym stole.  Ze względów bezpieczeństwa zrezygnowaliśmy w gminie Tarnów, po raz pierwszy od kilkunastu lat, z wydania świątecznego numeru „Nowin Tarnowskiej Gminy”, jak i przesłania życzeń wielkanocnych drogą tradycyjną.

Z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy w tym wyjątkowym czasie dbają o nasze zdrowie i bezpieczeństwo – w szczególności personelowi medycznemu, gminnym jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Głębokie wyrazy uznania ślę do wszystkich, którzy z własnej inicjatywy włączają się w dzieło pomocy w różnych formach – pracownikom wszystkich szkół, przedszkoli oraz żłobka, Kołom Gospodyń Wiejskich z terenu gminy a także lokalnym przedsiębiorcom.

Jednocześnie proszę, byśmy w tym świątecznym okresie zjednoczyli się wszyscy w zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i życie nasze, jak i naszych najbliższych stosując się do wszystkich zasad bezpieczeństwa, które zostały przedłużone przez rząd. Skorzystajmy z transmisji nabożeństw, które drogą internetową prowadzą nasze gminne parafie. Nie spotykajmy się w gronie większym, niż domowników. I przede wszystkim  - zostańmy w domu na święta.

Na nadchodzący czas, życzę wszystkim mieszkańcom Gminy Tarnów życzenia zdrowia i spokoju. Aby w Waszych sercach, domach i rodzinach zapanowały wiara oraz nadzieja ze Zmartwychwstania Pana. {Play}

Wójt Gminy Tarnów
Grzegorz Kozioł