Gmina Tarnów pozyskała ponad 1,5 miliona złotych z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki tym środkom wyremontowana zostanie droga obok przedszkola - od ulicy Sanguszki do ulicy Prusa w Tarnowcu oraz przeprowadzony dalszy etap przebudowy ul. Sportowej w Tarnowcu. Co więcej, na liście rezerwowej, z szansą na dofinansowanie znalazła się trzecia droga w miejscowości Wola Rzędzińska.

- Mimo trudnego czasu dla nas wszystkich, inwestycje nie mogą mieć przestoju. Realizujemy więc kolejne zadania, a co więcej pozyskujemy na nie fundusze zewnętrze. Każde pozyskane środki to przecież możliwość kolejnych działań do zrealizowania jeszcze w bieżącym roku – mówi wójt Grzegorz Kozioł.

Z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowana w aż 80 procentach zostanie dalsza przebudowa ulicy Sportowej w miejscowości Tarnowiec. Zadanie realizowane jest w cyklu wieloletnim. I zostanie zakończone jeszcze w bieżącym roku. W wysokości 60 procent realizowanego zadania, czyli kwotą około 270 tysięcy złotych dofinansowana zostanie przebudowa drogi obok przedszkola, od ulicy Sanguszki do ulicy Prusa w miejscowości Tarnowiec.  Co więcej, na rządowej liście rezerwowej znalazła się trzecia droga gminna - nr 201615K w miejscowości Wola Rzędzińska, na kwotę ponad pół miliona złotych.

Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. {Play}