Już drugie dofinansowanie rządowe w ramach konkursu „MALUCH+” otrzymał Gminny Żłobek „Maluszek” w Woli Rzędzińskiej. Fundusze zostaną przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem placówki. „MALUCH+” jest to program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wspomagający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.  - W tym trudnym czasie pozyskanie dofinansowania na bieżące funkcjonowanie jest szczególnie ważne, bo  zmniejsza znacząco koszty gminy – mówi wójt Grzegorz Kozioł.

Przypomnijmy,  że żłobek rozpoczął swoją działalność od marca 2020 roku. Na utworzenie żłobka gmina Tarnów otrzymała już w ubiegłym roku ponad  750 tys. dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a teraz ministerstwo pozytywnie zaopiniowało kolejny wniosek.

-  Bardzo cieszymy się, że udało się pozyskać środki zewnętrzne. Jest to ważne, w szczególności, że jesteśmy wciąż na początkowym etapie naszego funkcjonowania i wciąż szukamy nowych źródeł rozwoju  – mówi Anna Filar, dyrektor żłobka. {Play}