Photony Edu, magiczne ściany czy zestawy robotów – to tylko niektóre z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, które Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radlnej zakupi już wkrótce. Będzie to możliwe dzięki pozyskaniu aż 400 tysięcy funduszy unijnych w ramach projektu  „Przyszłość to dziś – Poręba Radlna”.

Uczniowie szkoły w ramach projektu będą uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych mających na celu pokonanie trudności w przyswajaniu materiału. Zaś uczniowie, którzy są zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy, będą mogli to uczynić w ramach kół zainteresowań. Początek realizacji zajęć dla uczniów planowany jest po 1 września 2020 r.
Dodatkowy walor realizacji projektu stanowi zakup nowoczesnych na miarę XXI wieku pomocy dydaktycznych. Znajdą się wśród nich m. in. Photony Edu, zestawy robotów do nauki programowania, ściana wodna, monitory interaktywne, magiczna ściana wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem.

- Mimo trudnego czasu dla edukacji i potrzeby dostosowania się do nowych okoliczności przygotowujemy się do realizacji projektu. „Przyszłość to dziś” jest kolejnym otwarciem się szkoły na potrzeby uczniów i środowiska. Uczniowie połączą naukę z zabawą, a przyjemna forma uczenia się i ciekawe aplikacje spowodują, że w przyszłości z łatwością odnajdą się na rynku pracy i w środowisku. Natomiast w przypadku uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ramach prowadzonych działań otrzymają możliwość podwyższenia swojej sprawności ruchowej i sensorycznej – zapewnia Dorota Puciłowska, dyrektor szkoły w Porębie Radlnej.

Dodajmy, że to już nie pierwszy taki projekt realizowany przez szkoły w gminie Tarnów, które od lat aktywnie pozyskują fundusze zewnętrzne. Wymieńmy niektóre z ubiegłorocznych działań.
Szkoła w Porębie Radlnej posiada już za pozyskane środki m. in. nowoczesną, w pełni wyposażoną salę sensoryczną, ciesząca się wśród uczniów wielkim zainteresowaniem.
Szkoła w Łękawce ze środków EFS zakupiła nowoczesne wyposażenie i prowadziła zajęcia dodatkowe dla uczniów.

Z Ministerstwa Edukacji Narodowej w pomoce dydaktyczne do klasopracowni wyposażona została Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Woli Rzędzińskiej i Publiczna Szkoła Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Zgłobicach.
Gmina Tarnów za środki pozyskane w ramach projektu „Aktywna tablica” wyposażyła już wszystkie szkoły w interaktywne tablice czy monitory.
Szkoły korzystają też z ministerialnego dofinansowania dla Szkolnych Klubów Sportowych. {Play}