Gmina Tarnów rozpoczęła rozdawanie maseczek ochronnych dla mieszkańców. Już wiadomo, że akcja cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Maseczki w najbliższych dniach będą sukcesywnie trafiały do mieszkańców poszczególnych sołectw, zgodnie z podanym harmonogramem.

Pamiętajmy, że wszelkie zasady i ograniczenia wprowadzone przez rząd cały czas obowiązują. Pracownicy rozdający zachowują wszelkie środki ostrożności. By odebrać maseczkę nie ma potrzeby wchodzić do budynków, a wybrane miejsca posiadają wystarczające place na stworzenie bezpiecznej kolejki. Jednocześnie zwracamy się do wszystkich, by oczekując w kolejce po maseczkę zachować wszelkie środki ostrożności, przede wszystkim stać pojedynczo utrzymując min. 2 metry odległości pomiędzy sobą, zasłonić nos i usta, założyć rękawiczki. {Play}