Decyzją Wójta Gminy Tarnów, od 6 maja dzieci będą mogły wrócić do przedszkoli i żłobka. Rząd ogłosił drugi zapowiadany etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19, a z nim  wprowadzenie możliwości otwarcia przedszkoli i żłobków przez organy prowadzące.

Powrót do normalności został podzielony przez rząd na etapy. Całkowite odmrożenie gospodarki i życia codziennego Polaków uzależniono od rozwoju epidemii w kraju. Jedną z podjętych właśnie decyzji rządu jest możliwość otwarcia przedszkoli i żłobków, jednak rozstrzygnięcie o otwarciu pozostawiono do decyzji organów prowadzących.

Wójt Gminy Tarnów, mając więc na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podjął decyzję o otwarciu od środy, 6 maja gminnych przedszkoli i żłobka.

- Ten stopniowy powrót do normalności, nie zwalnia nas jednak od pamiętania i stosowania się do najważniejszych zasad bezpieczeństwa i wymaga od nas ścisłego stosowania się do reguł i wytycznych w każdej dziedzinie życia społecznego – apeluje wójt Grzegorz Kozioł. - Jestem w stałym kontakcie z dyrektorami placówek oświatowych, którzy są gotowi na przyjęcie dzieci zachowując wszelkie zalecane środki bezpieczeństwa – dodaje.

Wszelkie szczegóły dotyczące funkcjonowania poszczególnych przedszkoli i gminnego żłobka rodzice mogą znaleźć bezpośrednio w placówkach, na stronach internetowych, kontaktując się telefonicznie. {Play}